Skip to content

INTRODUKTION

”Auktoriserad translator och auktoriserad tolk” är en skyddad yrkestitel för översättare med statlig auktorisation. Auktorisationen meddelas av Kammarkollegiet (tidigare Kommerskollegium) efter att översättaren och tolken genomgått prov med mycket högt ställda kunskapskrav. Endast fysiska personer kan inneha translators- och tolkauktorisation. Werner Wildfang är sedan många år medlem i Föreningen Auktoriserade Translatorer (FAT) och undervisar även på språk- och översättarutbildningar bl a i Göteborg samt som språkhandledare inom tolkutbildningen.

PRIVATPERSONER

Vill Du studera eller gifta Dig i Tyskland? Vill Du jobba i Österrike över vintern? Söker Du ett jobb i Schweiz? Kräver banken i Tyskland en bouppteckning eller jobbar Du inom sjukvården och behöver Din legitimation på tyska?

Då krävs det nästan alltid att Du får Dina betyg, Din legitimation, anställningsintyg, Ditt person- eller registerutdrag eller bouppteckning/testamente översatt till tyska. Myndigheter, banker, universitet och förvaltningar kräver då en ”officiell översättning med stämpel” (beglaubigte Übersetzung). 
Just det får Du enbart av en aukt. translator.
Behöver Du råd eller tips på vad som krävs, ring gärna!

Aukt. translator och tolk Werner Wildfang samarbetar med honorarkonsulatet samt tyska församlingen i Göteborg.

Tekniska, ekonomiska och juridiska översättningar med ansvar och kvalitet
Transeuropa AB översätter tekniska och ekonomiska texter från svenska, engelska och franska till tyska, huvudsakligen för fordons- och transportindustrin, men även för verkstads- och tjänsteföretag samt inte minst för domstolar, polis- och åklagarmyndigheten. Listan över uppdragsgivarna är lång, men eftersom en auktoriserad translator har tystnadsplikt går det inte att nämna några kunder och uppdragsgivare. Du är välkommen att höra av Dig för att få en referensperson på ett kundföretag eller myndighet i just Din bransch.

Werner Wildfang är utbildad på Technische Universität Braunschweig och lärarhögskolan i Tyskland, där han efter 7 år universitetsstudier i Tyskland och Storbritannien tjänstgjorde som universitets- och gymnasielärare (Assessor LA) i engelska, tyska och historia. I Göteborg var Werner Wildfang anställd i 5 år som översättare på landets största exportföretag innan han grundade TRANSEUROPA AB.

Översättningar och tolkuppdrag till tyska
Werner Wildfang är av Kammarkollegiet auktoriserad tolk till och från tyska och har lång erfarenhet av simultan- och konferenstolkning. Flera av Sveriges ledande politiker, inkl. utrikesminister, statsminister, förbundskansler, förbundspresident har tolkats simultant till tyska av Werner Wildfang. Flera ledande exportföretag anlitar Transeuropa för konferens- och mässtolkning. Det gåller också myndigheter inom rättsväsendet.

Kommunikation
TRANSEUROPA når Du alltid utan problem – enklast kontaktar Du företaget via e-mail, sms, eller telefon (fast, mobil, satellit). pratar vi inte mycket om. Vi har det.

Datorer, program och filöverföring
Texterna skrivs i Office-programmen, men kan levereras i kundens format – de flesta uppdrag kommer in via e-post. Om Du har betyg/registerutdrag/personbevis mm är det enklast om Du scannar in dessa dokument och mailar. Är det jättestora filer, så hanteras dessa med hjälp av Filecentral.

Tolkning sker med Sennheisers olika system eller i samarbete med kundens/din ljudtekniker.

FÖRETAGSKUNDER

Företag som skall etablera sig in ett tyskspråkigt land och vill sälja tjänster eller produkter i Tyskland, Schweiz eller Österrike behöver först registerutdrag, fullmakter och avtal, sedan en websida, produktbroschyrer och PR-material. För att Du som företagare skall kunna vara säker på att Dina handlingar accepteras av polis, tull, banker, hantverkskammare, myndigheter, försäkringsbolag mm. bör Du enbart vända Dig till en aukt. translator. En översättningsbyrå som förmedlar uppdrag kan aldrig vara ”auktoriserad translator”! Det kan bara en enskild översättare som har klarat det mycket svåra statliga provet. Naturligtvist tjänar du även på att anlita en auktoriserad översättare och tolk direkt utan mellanhänder