Skip to content

OM OSS

TRANSEUROPA AB med aukt. translator och aukt. tolk Werner Wildfang översätter juridiska, tekniska och ekonomiska texter från svenska, engelska och franska till tyska och utför tolkuppdrag till tyska (t ex simultan konferenstolkning, tolkning vid föredrag, mässor, presskonferenser, affärsförhandlingar, förhandlingar i tingsrätten eller kontakttolkning inom sjukvården och vid myndighetsbesök).

Werner Wildfang är av Kammarkollegiet auktoriserad translator och tolk och har rätt att använda officiell stämpel för översättningar från svenska till tyska t ex av domslut, personbevis, reg.-bevis, skol- och anställningsbetyg, fullmakter, försäkringshandlingar, testamenten mm.

Werner Wildfang är språkhandledare för tolkutbildningen i tyska. Han föreläser regelbundet även inom ramen av översättarutbildningen på Göteborgs Universitet.

TRANSEUROPA AB översätter dock i huvudsak tekniska och säljande texter för företagskunder – t ex produktbroschyrer, tekniska manualer och handböcker, pressreleaser, websidor, kataloger- samt ekonomiska samt juridiska handlingar – t ex årsrapporter, affärsbrev och avtal.